Zaloguj się, by uzyskać dostęp do wszystkich działów stronyZapomniałeś hasła?
Zarejestruj się

Zarejestruj się, by uzyskać dostęp do wszystkich działów strony


Przywracanie hasła


Zarejestruj się

Google Play

Ułatw sobie zadanie z naszym
asystentem inwestora

Gmina
Kargowa

Drukuj

Tereny inwestycyjne

Działka nr 1182, obręb 1 Kargowa, przy ul. Kilińskiego

Położenie
Nazwa lokalizacji Działka nr 1182, obręb 1 Kargowa, przy ul. Kilińskiego
Miasto Gmina Kargowa
Gmina Gmina Kargowa
Powiat Zielonogórski
Województwo Lubuskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 4,5952 ha
Kształt działki bd
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Ok. 50 zł/m2
Właściciel / właściciele Gmina Kargowa
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przeznaczenie w studium – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (możliwość zmiany)
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] RVI – 4,5952 ha Nie wyłączona z produkcji rolnej
Różnica poziomów terenu [m] Nie ma
Obecne użytkowanie Nie użytkowana
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Odpady znajdujące się na terenie Nie
Poziom wód gruntowych [m] Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Tak
Budynki i zabudowania na terenie Tak
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Ul. Kilińskiego, droga gminna utwardzona, dz. nr 1181
Autostrada / droga krajowa [km] Droga krajowa nr 32 w odl. ok. 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km bd
Kolej [km] Wolsztyn – 20 km
Sulechów – 20 km
Bocznica kolejowa [km] Wolsztyn – 20 km
Sulechów – 20 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Babimost – 15 km
Poznań – 100 km
Wrocław – 200 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Zielona Góra – 40 km
Gorzów Wlkp. – 110 km
Poznań – 100 km
Istniejąca infrastruktura
Elektryczność na terenie Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] 50 m
Napięcie [kV] bd
Dostępna moc bd
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza od granicy działki [m] Gazociąg w drodze gminnej nr 1181
Wartość kaloryczna bd
Średnica rury
Dostępna objętość bd
Woda na terenie Tak
Woda do celów
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Wodociąg w drodze gminnej nr 1181
Dostępna objętość Bez ograniczeń
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Telefony Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu bd
Uwagi

Gmina Kargowa – liczba mieszkańców ok. 5800 osób, liczba bezrobotnych ok. 250 osób. W gminie są dostępne następujące branże: usługowa, rolnicza, produkcyjna, handlowa, przemysłowa, budowlana, spożywcza m. In. zbożowo-młynarska, produkcja słodyczy, produkcja maszyn do obróbki drewna, ubojnie drobiu, produkcja tektury i opakowań kartonowych, stolarka budowlana, sadownictwo oraz hodowla jelenia fermowego.
Największe jednostki gospodarcze w gminie: Nestle Polska SA oddz. w Kargowej, Zakład Budowy Maszyn Stolarskich LIGNUMA, Producent tektury falistej i opakowań WOKAR sp. z o.o., Ubojnie Drobiu BRYCHCY Sp. z o.o., Stolarka Budowlana Szułcik Sp. z o.o., IGA-PLAST Król, Kreft Sp. jawna, Bomafar Sp. z o.o.

Inne
Osoba przygotowująca oferte
Osoba do kontaktu