Zaloguj się, by uzyskać dostęp do wszystkich działów stronyZapomniałeś hasła?
Zarejestruj się

Zarejestruj się, by uzyskać dostęp do wszystkich działów strony


Przywracanie hasła


Zarejestruj się

Google Play

Ułatw sobie zadanie z naszym
asystentem inwestora

Gmina
Kargowa

Drukuj

O gminie

O gminie

Położenie geograficzne, mieszkańcy
Kargowa położona jest w powiecie zielonogórskim – wschodniej części woj. lubuskiego w odległości 100 km od granicy polsko-niemieckiej. Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 12 803 ha i jest podzielony na 9 sołectw obejmujących 9 wsi oraz miasto Kargowa. Gminę zamieszkuje około 5 800 osób z czego sama Kargowa liczy około 3 800 mieszkańców.

Położenie – komunikacja
Kargowa jest miastem położonym na południowo-wschodnich krańcach Wysoczyzny Lubuskiej w Kotlinie Kargowskiej. Leży przy głównej trasie wiodącej na zachód – drodze krajowej nr 32 łączącej Zieloną Górę z Poznaniem. Jest miastem strategicznie położonym przy głównym szlaku tranzytowym z północy na południe (S3) – drodze ekspresowej w zachodniej części Polski. Kargowa położna jest w sąsiedztwie autostrad A2 i A4 których ruch odbywa się w kierunku granicy. Miasto leży u zbiegu ważnych szlaków komunikacji drogowej w kierunku Poznania, Wrocławia, Warszawy. Zaledwie 18 km dzieli Kargowę od portu lotniczego Zielona Góra – Babimost, i 22 km od węzła kolejowego w Zbąszynku, 100 km od lotniska w Poznaniu i lotnisk międzynarodowych w Berlinie. W niewielkiej odległości znajdują się uniwersyteckie ośrodki akademickie: Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze (40 km), Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie i Collegium Polonicum w Słubicach (120 km) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (20 km).

Powierzchnie wg typów
Obszar gminy: 128,03 km²
w tym:
– tereny rolne: 53,06 km²
– tereny zurbanizowane: 5,80 km²
– tereny leśne: 65,29 km²
– nieużytki: 0,59 km²
– inne (m.in. akweny, użytki ekologiczne) 0,42 km²

Podstawowe instytucje
Kargowa jest miastem na terenie którego swoje siedziby mają: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kpt. Więckowskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Gminne Centrum Kultury w skład którego wchodzą: Ośrodek Kultury im. Wilhelma Blanke i Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty „ Mediateka Światowid”, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., Ośrodek Pomocy Społecznej oraz oddziały: Banku Spółdzielczego w Kożuchowie i w Siedlcu oraz firmy.

Potencjał gospodarczy
Gospodarka Gminy Kargowa ma charakter rolniczo-turystyczny. Na terenie gminy Kargowa działa 340 podmiotów gospodarczych i małych firm produkcyjnych, w tym ubojnie drobiu, gorzelnie, zakłady budowlane, które są motorem napędowym kargowskiej gospodarki i miejscem pracy dla mieszkańców.Filarem gospodarczym na terenie miasta jest firma „Nestle” Polska S.A. Fabryka w Kargowej, produkująca Liona i Princessę, zatrudniająca około 540 osób. Większe zakłady prywatne w gminie to: Producent tektury falistej i opakowań WOKAR Sp. z o.o., Ubojnia Drobiu BRYCHY Sp. z o.o., Ubojnia i Przetwórstwo Drobiu KUL-DRÓB, Stolarka Budowalna SZUŁCIK Sp. z o.o. oraz Zakład Budowy Maszyn Stolarskich LIGNUMA.

Oferta inwestycyjna
Gmina Kargowa jest dobrym wyborem pod względem inwestycyjnym z punktu widzenia geograficznego i organizacyjnego. To miejsce o ciekawej historii, bogatej turystyce, prężnej gospodarce i co najważniejsze stawiającej na ciągły rozwój. Atrakcyjność oferty inwestycyjnej wynika z położenia Kargowej w Kotlinie Kargowskiej, wśród lasów i jezior, nad rzeką Obrzycą. Nieskażona przyroda z łagodnym klimatem sprzyja osiedlaniu się na terenie gminy nowych mieszkańców, a także przedsiębiorców, a atrakcyjne tereny, lasy, jeziora tworzą idealne warunki także dla inwestycji rekreacyjnych. Wśród terenów inwestycyjnych polecane są grunty pod zabudowę przemysłową i przemysłowo-składowo-magazynową, które położone są Kargowej i w obrębie miasta Kargowa oraz teren rekreacyjny położony w miejscowości Wojnowo. Również bogata oferta działek pod zabudowę mieszkaniową stwarza możliwość osiedlania się osób, które dzięki nowym inwestycjom gospodarczym podejmą pracę na naszym terenie.

Atuty gospodarcze
Atuty gospodarcze Gminy Kargowa:
– transgraniczne położenie miasta w odległości 100 km od granicy,
– walory turystyczne i krajobrazowe (lasy, rzeki, jeziora, zabytki architektury i przyrody),
– bogactwo naturalne (drewno, torfy, piasek),
– bliska odległość od ośrodków akademickich i dostępność dobrze wykwalifikowanej kadry,
– korzystny przebieg tras komunikacyjnych,
– aktywność marketingowa władz lokalnych,
– dobre stosunki z biznesem ułatwiają organizacje działające na terenie gminy, wspomagające biznes prywatny,
– atrakcyjne tereny inwestycyjne,
– w zasobie gminy znajduje się nieruchomość objęta Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
– wysoki poziom i dynamika infrastruktury technicznej,
– utrwalone więzi gospodarcze i społeczne z sąsiednimi gminami,
– brak przemysłu silnie zanieczyszczającego środowisko,
– dobrze rozwinięte usługi i handel,
– na terenie gminy działa kilku operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej,
– przez teren gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia, sieć wodociągowa dostępna jest w 85% na terenie gminy, energetyczna 100%, gazowa 70% i kanalizacyjna 55%, miasto skanalizowane w 95%,
– szerokopasmowy Internet.

Wyróżnienia i tytuły
Gmina Kargowa posiada certyfikaty „Gmina Fair Play”. W 2009 otrzymała złotą statuetkę w konkursie „Gmina Fair Play”, a w latach 2011, 2012 i 2013 certyfikat Fair Play oraz wyróżnienie honorowe w kategorii „miasteczek i małych miast” w roku 2011, 2013. Otrzymane certyfikaty i wyróżnienia to prestiż dla gminy oraz gwarancja dla inwestora na bardzo poważne traktowanie na terenie gminy jak również stanowią gwarancję otwarcia na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne oraz istnienia przyjaznego gospodarce klimatu i profesjonalnej obsługi. W ogólnopolskim rankingu „Perły Samorządu 2012” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna burmistrz Kargowej znalazł się na liście 10 najlepszych włodarzy w Polsce. W roku 2014 w ogólnopolskim rankingu samorządów, który przeprowadził dziennik Rzeczpospolita gmina Kargowa zajęła w kategorii najlepsza gmina miejsko-wiejska 76 pozycję.

Strefa Przemysłowa – ogólnie
Wśród terenów inwestycyjnych Gminy Kargowa na szczególną uwagę zasługują tereny Agencji Nieruchomości Rolnych o łącznej powierzchni około 11 ha zlokalizowane na atrakcyjnie inwestycyjnych terenach tj. położonych przy drogach krajowej i wojewódzkiej z dogodnym dostępem do mediów, w niewielkich odległościach od lotniska, autostrad i węzła kolejowego. Tereny te nie należą do obszarów chronionego krajobrazu jak również nie są objęte żadnymi strefami ochronnymi. Nieruchomości przeznaczone zostały w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod aktywność gospodarczą.

Specjalna Strefa Ekonomiczna
3 hektarowy grunt przy ul. Sportowej został objęty Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i stał się nierozerwalnym elementem jej oferty. Daje to możliwość zintensyfikowania działań marketingowo-promocyjnych zmierzających do zagospodarowania tych terenów poprzez poszukiwanie inwestorów zainteresowanych Kargową. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Szkolnictwo zawodowe , współpraca z PUP
Szeroką ofertę kierunków zawodowych posiadają szkoły z pobliskich miejscowości: w Sulechowie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, PWSZ), w Wolsztynie (Zespół Szkół Zawodowych), w Powodowie (Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych) i w Zielonej Górze (Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Uniwersytet Zielonogórski, Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego, Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych i inne). Ponadto w zakresie szkolenia zawodowego urząd pracy przeprowadza szkolenia dla pracodawców, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoje i swoich pracowników, a także organizuje różne formy przygotowania zawodowego dorosłych.

Gospodarka komunalna
Na terenie miasta i gminy Kargowa do zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, utrzymania zieleni i dróg gminnych oraz zarządzania zasobem mieszkaniowym został powołany Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kargowej. W celu zaopatrzenia w wodę ZGK Sp. z o.o. wykorzystuje 3 ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania oraz trzy hydrofornie. Pobór wody dla miasta odbywa się ze stacji zlokalizowanej na obrębie Wojnowo, która została oddana do użytku na początku 2004 r. Większość miejscowości w gminie również zaopatrzona jest w sieć wodociągową. W mieście w eksploatacji jest 17,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, 6,5 km sieci deszczowej oraz 2 przepompownie ścieków. Gmina Kargowa posiada w Kargowej przy ul. Zamieście biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 9.000 m³/d.

Współpraca z zagranicą
Gmina Kargowa prowadzi aktywną współpracę zagraniczną z kilkoma miastami i gminami w Europie. Podpisano umowę partnerską z gminą Schulzendorf (2009 r.) w Niemczech, porozumienie o przyjaźni i wzajemnej współpracy z Dzielnicą Miasta Praga – Vinor (2011 r.) Republika Czeska, list intencyjny dotyczący współpracy z miastem Weissenberg (2012 r.) w Niemczech, umowę o ustanoweniu partnerskiej współpracy i przyjaźni z miastem Radoszkowicze (2013 r.) Republika Białorusi oraz umowę o współpracy z miastem Kożuszno (2013 r.) Republika Mołdawii. Współpraca skupia się w następujących dziedzinach: gospodarczej i kulturalnej, sportowej, turystyczno-gospodarczej, wymianie młodzieży, współpracy administracji samorządowej obu miast oraz między placówkami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami.Dzięki prowadzonej współpracy zagranicznej gmina zrealizowała wiele projektów transgranicznych, dzięki którym mieszkańcy gminy mieli możliwość wyjechania do zaprzyjaźnionych miast, obserwować życie swoich sąsiadów, poznać wiele aspektów historii obszaru wsparcia oraz nawiązać nowe kontakty.

Centrum Obsługi Inwestora
Pracownicy Urzędu Miejskiego udzielają informacji oraz pomagają inwestorowi w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Ulgi i preferencje dla inwestorów
Ulgi i preferencje dotyczą jedynie działalności podjętej na terenie KSSSE.

Dane teleadresowe dla inwestora
Urząd Miejski w Kargowej ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. 68 352 5131, fax 68 352 5029
e-mail: urzad@kargowa.pl
www.kargowa.pl